“Számunkra a környezettudatosság az egyik legfontosabb szempont. Örülök, hogy a Kállai Bau ezt még az épületek bontása közben is természetesnek tartotta.”
Tóth Ferenc

Hulladékkezelés

A technológia célja:
Napjainkban tapasztalható az építési-bontási hulladékok keletkezésének egyre növekvő tendenciája. Ez hosszú távon a hulladék lerakóhelyek telítődését okozza. Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló elsődleges építőipari nyersanyagok, az ásványi nyersanyagok egyre fogyatkozó mennyisége, ezek piaci árának növekedését idézi elő. Az ásványvagyon környezetromboló kitermelése helyett fontossá válik a szervetlen anyagokat tartalmazó hulladéktípus elérhető legjobb technológiával történő hasznosítása. Ezen szempontok alapján a Kállai-Bau Kft. fő céljául tűzte ki az építési-bontási hulladékok minél nagyobb arányú környezetkímélő, gazdaságos hasznosítását, és a keletkező tovább már nem hasznosítható végtermék mennyiségének minimalizálását.

Alkalmazási terület:
A vasbeton és tégla szerkezetű épületek, építmények bontása során keletkező nagyméretű szilárd hulladékok, valamint egyéb, elhagyott inert hulladékok (környezettel kémiai kölcsönhatásba nem lépő), vagy útbontási munkálatokból származó bontott aszfalthulladékok begyűjtése után a fajtánként szétválogatott hulladékokat, a törőgépbe adagolva egyenletes méretűre – előre beállított szemcseméretű frakcióra zúzzák. Ezáltal a begyűjtött hulladékokat hasznosításra készítik elő. A válogatás és szemcseméret csökkentés komplex (gépi és kézi) eljárással történik, mely során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak (zúzás, törés, aprítás). A technológiával nyert anyag jól hasznosítható útépítések során, árvízi és vasúti töltések építésénél, valamint házak épületek alapozásánál. Az építési alapanyagot útépítéshez, alépítmények, ágyazati anyagok készítéséhez használják fel- másodlagos nyersanyagként.

Felhasználás:
A keletkezett másodlagos nyersanyag legnagyobb részét a származási helyén, gyakran a bontást követő építés során hasznosítják, vagy a közeli építkezéseknél kerül felhasználásra.