Ugrás a tartalomra

Hulladékkezelés

Hulladékkezelés

A technológia célja:
Napjainkban tapasztalható az építési-bontási hulladékok keletkezésének egyre növekvő tendenciája, ami hosszú távon a hulladék lerakóhelyek telítődését okozza. Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló elsődleges építőipari nyersanyagok, az ásványi nyersanyagok egyre fogyatkozó mennyisége, ezek piaci árának növekedését idézi elő. Az ásványvagyon környezetromboló kitermelése helyett fontossá válik a szervetlen anyagokat tartalmazó hulladéktípus elérhető legjobb technológiával történő hasznosítása. Ezen szempontok alapján fő célunk az építési-bontási hulladékok minél nagyobb arányú környezetkímélő, gazdaságos hasznosítását és a keletkező, tovább már nem hasznosítható végtermék mennyiségének minimalizálása.

Alkalmazási terület:
A vasbeton és tégla szerkezetű épületek, építmények bontása során keletkező nagyméretű szilárd hulladék, valamint egyéb, elhagyott inert - a környezettel kémiai kölcsönhatásba nem lépő - hulladék, vagy útbontási munkálatokból származó bontott aszfalthulladék begyűjtése után a fajtánként szétválogatott hulladékot a törőgépbe adagolva egyenletes méretűre – előre beállított szemcseméretű frakcióra - zúzzuk, ezzel a begyűjtött hulladékot hasznosításra készítjük elő. A válogatás és szemcseméret csökkentés komplex - gépi és kézi - eljárással történik, amely során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak. A zúzással, töréssel vagy aprítással nyert anyag jól hasznosítható útépítések során, árvízi és vasúti töltések építésénél, valamint házak, épületek alapozásánál. Az építési alapanyagot útépítéshez, alépítmények, ágyazati anyagok készítéséhez használják fel - másodlagos nyersanyagként.

Felhasználás:
A keletkezett másodlagos nyersanyagot vagy a származási helyén, a bontási területen hasznosítjuk, vagy a telephelyünkön. Felhasználható: útalapba, sávalapba, dekorációs térburkolatnak.

 

Hulladékkezelés


 

Kállai Bau Kft.

A cég 2000-ben alakult, teljesen magyar tulajdonban van. A cég alapítója és tulajdonosa, Kállai József mögött lévő 40 éves bontási tapasztalat a garancia arra, hogy a munkavégzés során semmilyen megoldhatatlan feladat ne merüljön fel.